Wasarycket 2013

wasarycket2013_renate
Renate spelar här en av sina verkliga favoriter, ”Säbbjons gånglåt” som hon framför på fiol med både kropp och själ.

Årets stämma i Mora blev en helt ny upplevelse med att Durspelsföreningen stod som arrangör. Hur skulle det här gå funderade nog en och annan på.
Vi kom till Mora med förväntningar på stämman och den fungerade mycket väl tyckte alla som var där.
Vilka nyheter fanns då på stämman.
Till er som alltid frågar vad får vi för medlemsavgiften förutom tidningen måste detta vara toppen. Kenneth har för medlemmarna ordnat ett bättre pris på stämman, ”Fint va” Föreningen får dessutom 5000 i bonus för vi lägger stämman där i Mora.
Ordförande har lagt ner ett stort jobb på att alla ska få spela allspel på både fredag, lördag och söndag, vilket tycks vara ett lyckat grepp. Man kunde även spela med någon grupp också om man ville. Inte så mycket spel på rummen alltså. Funkade riktigt bra, men Inge och Bosse fick jobba hårt.
När det var paus och fika körde Inge allsång, han tycks vara outtröttlig.
Mycket bra och rikligt med mat var det och inga köer direkt.
Det blev en del nya ansikten i styrelsen också. Jag hoppas att det kommer att fungera bra där.
Var det något som saknades då? Ja, givetvis Ovasidurs cabaré förstås.

Kanske någon typ av kursverksamhet också vore tänkbart. T ex kan Lennart O köra/lära ut några av Lill-Anders låtar osv.
Det spelades mera nu än jag gjort på stämmorna under senare tid totalt sett. På kvällen gick man och la sig vid 1 tiden och var trött då. Förr höll man på till både 3 o 4 innan man gav sig.
Ha det så trevligt till nästa stämma.