Arkiv

Midvinterstämman lördag 20 jan 2018
Postat den 9 november, 2017 av admin

Plats: Järfälla Gymnasium, Mälarvägen 2, Jakobsberg, Järfälla
Portarna öppnas kl 12.00
Scenframträdanden 13.00 – 17.00
Buskspel och kaffeservering hela dagen
Visstuga med Eva Tjörnebo
Polskeinstruktion med Hörkens bygdedansare
Durspels- och munspelsjam 14.00 – 15.30
Gammaldans 17.00
Polskedans 17.45

Upplysningar: Mona 070 492 19 59, Britt-Lis 070 440 16 48