I begynnelsen…..

Föreningslivet har fått tillökning

Svenska Durspelsföreningen har bildats och naturligtvis blev det en stund med glada låtar innan det var dags för uppbrott. Närmast väntar nu en spelträff i Granheds Bygdegård.
Sveriges föreningar har fått tillökning.

Vid ett talrikt besökt möte i Flen bildades Svenska Durspelsföreningen.
Efter en dryg månads sonderingar har föreningen medlemmar i huvudsak från Sörmland, men redan nu har anmälningar strömmat in från Gotland, Östergötland, Västmanland, Värmland och Dalarna. Styrelsen har under det första verksamhetsåret sin tyngdpunkt i Sörmland.

Dragspelet är ett ganska ungt instrument. Det första konstruerades av en 17-årig berlinare. På 1840-talet kom de äkta magdeburgerspelen, de spel som får anses vara föregångare till våra dagars durspel. För omkring 100 år sedan var durspelen ett av de instrument som dominerade hos många människor.


Motgångar
Men durspelsutövarna har haft motgångar. Under en lång följd av år ”rynkades på näsan” åt den musik som skapades med hjälp av en- och tvåradiga spel. Nu har dock vinden vänt på nytt. Under 1980- talet har durspelen fått ett allt starkare fäste. Durspelsstämmor med över 100 deltagare har anordnats. Några fristående durspelsklubbar har bildats, bland annat i Sörmland. Tiden var inne att bilda en riksförening. Redan nu planeras ett par arrangemang i Sörmland.

Styrelse
Dels en spelträff i Granheds Bygdegård, dels en större stämma i Sparreholm andra veckohelgen i augusti.
Svenska Durspelsföreningens styrelse består av:
Ordförande Erland Ericsson, Flen,
Vice Ordförande Stig Söderström, Gnesta,
Sekreterare Carl-Gustaf Ohlsson, Gnesta,
Vice Sekreterare, Barbro Goldmann, Gnesta,
Kassaförvaltare, Henrik Karlsson, Flen
Vice Kassaförvaltare Börje Dahlberg Torshälla

/Bidraget inskickat av Peo Engstrand