Durspelssmederna

Durspelssmederna i Ankarsrum är en förening som enligt stadgarna har till syfte att slå vakt om och öka förståelsen för den musik som lämpar sig för durspel. Föreningen ska för att sprida och vidmakthålla intresset för durspel, ordna spelträffar och durspelstämma.

Föreningen har ca 90 medlemmar, varav ca hälften är aktiva vid föreningens olika spelningar. På våra terminsavlutningar kan det vara uppemot 50 personer varav de flesta spelar durspel.

Föreningen har i dagsläget tre spelgrupper: De mer drivna spelarna spelar på tisdag kvällarna vid 1830,och nybörjargruppen och mellangruppen spelar på torsdagskvällar vid samma tid. Är det några durspelare på besök i trakterna kring Ankarsrum en tisdag eller torsdag kväll, är de välkomna att hälsa på, vi finns i Folkets Hus i Ankarsrum.

Repertoaren av låtar är väl ganska bred, mycket av det som spelas faller under kategorin gammeldans. Ett drygt hundratal låtar är mer eller mindre inövade och används när föreningen uppträder i olika sammanhang. Låtvalen anpassas beroende på vilken publik som ska lyssna. En av föreningens specialiteter är att spela till gillesdans. Det brukar vara sammanlagt ca 20 till 25 spelningar om året för Durspelssmederna runt omkring i norra Småland. Utöver detta uppträder föreningens medlemmar även på scenerna på spelmansstämmor ute i landet: Vinterstämman i Eskilstuna är ett exempel på ett sådant framträdande som brukar vara årligen.   

Durspelstämman i Ankarsrum går av stapeln helgen vecka 30 varje år. I år infäller stämman den 26-28 juli. Planeringen av årets stämma  började redan några veckor efter förra årets stämma då vi gick igenom vad som gått bra och dåligt under den stämma som varit. Sedan dess har vi arbetat kontinuerligt under hela året med förberedelserna. Vi måste i god tid kontakta de som ska hjälpa till, boka bandet som ska underhålla, boka konferencier, ansöka om tillstånd, bidrag och sponsring m.m. Vi följer en arbetsplan, där vi bockar av allt eftersom vi utfört förberedelserna. Arbetet blir mer och mer intensivt ju närmare stämman vi kommer, mest arbete är det naturligtvis veckan innan stämman och under stämman. Många av föreningens trotjänare får inte själva uppleva särskilt mycket av durspelstämmans musik och aktiviteter när de jobbar på camping och servering.

Därför är det skönt att åka på andra stämmor då man kan deltaga fullt ut. Föreningen brukar arrangera en resa till Vinterstämman i Eskilstuna en gång om året då en hel busslast durspelare från Ankarsrum med omnejd brukar delta. För det är nämligen så att föreningens aktiva medlemmar kommer från ett ganska stort område runt Ankarsrum. Många av medlemmarna bor i Västervik, några bor i Vimmerbytrakten, men vi har medlemmar som kommer långväga i från för att deltaga i våra spelkvällar, exempel på det är: Grönhögen på Öland; Oskarshamn och Hultsfred. 

Anders, Fredrik och Jonny på durspelsstämman i Eskilstuna 2019

Ansvariga för arrangemanget Ankarsrums durspelstämma är styrelsen och en arbetsgrupp bestående av bland annat festkommittén och spelledare, sammanlagt ca 12 personer. Olika personer i gruppen har olika ansvarsområden och har en egen stab kring sig. Ett ansvarsområde kan till exempel vara kaffeserveringen eller campingen vid skolan.

Programmet för årets stämma är ej officiellt ännu. Programmet meddelas alltid på föreningens hemsida. Programmet följer dock samma upplägg som tidigare. Stämman är vid Folkets Hus i Ankarsrum och börjar på fredagen med kurser och spel till dans på dansbanan på kvällen. Själklart blir det även buskspel.

Buskspel, vid Långssjön Ankarsrum under Durspelsstämman.

Lördagens scenframträdande brukar inledas av uppträdande av artist eller band, sedan följer allspel, låtarna kommer även de att meddelas senare i vår. Där efter uppträder de stämmodeltagare som anmält sig programmet brukar vara slut vid tre tiden på eftermiddagen. På lördagen finns det hantverkare som visar och säljer sina alster på området runt Folkets Hus. På kvällen åker vi vanligtvis med veterantåg på smalspåret ut till långsjön, där picknick och buskspel tar vid. Spelandet fortsätter fram till sen kväll då tåget åter går tillbaka till Ankarsrum. Tågresan blev inställd pga brandrisken 2018, detta kan hända igen om det är torrt i markerna.

Söndagen är det traditionsenligt utomhusgudstjänst och avslutning av stämman. För oss som jobbar med stämman ska därefter allt plockas ihop och städas, det tar resten av den dagen.  

Föreningen arbetar på olika sätt med att försöka föryngra föreningen, vilket inte är det lättaste. Ett av våra projekt handlar om att försöka få igång provapå-tillfällen och kurser för skolbarn i mellanstadieåldern. Arbetet har påbörjats och vi får se vart det leder längre fram. Vi planerar även provapå-tillfällen för vuxna vid flera andra tillfällen under året.