Styrelse och funktionärer

Ordförande Anders Lenander 070-691 60 86

Vice Ordförande Lars Persgren 070-493 12 36

Kassör Kerstin Tillemar

Sekreterare Maj Hedin

Ledamot Stig Lundin 073-229 52 50

Ledamot Alf Björzén 072-225 81 72

Ledamot Lilian Eriksson 073-063 98 30

Ersättare Anders Hjälm 070-619 10 81

Ersättare Benn Elfstedt 070-653 92 16

Valberedning Bo Gustavsson 070-368 93 56

Valberedning Astrid Edlund 076-792 35 77

Valberedning Sven-Erik Larsson 070-180 45 62