Medlemsformulär

Kontakta Svenska durspelsföreningen på följande mailadress:
styrelsen@durspelare.se

Saknar du Durbladet? Kontrollera att du har betalat medlemsavgiften och att du lämnat rätt postadress. Kontakta Kerstin Tillemar som har hand om medlemsförteckningen kerstin@durspelare.se

Kontakt angående hemsidan kjell@durspelare.se

Vill du lämna bidrag till Durbladet eller hemsidan, kontakta kjell@durspelare.se

Om du vill, kan du använda formuläret här nedan.