Årsmöte i Svenska Durspelsföreningen 13 april 2019

Vid årsmötet fick styrelsen godkänt för det gångna verksamhetsåret. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen, Tomas Bill från Södertälje och Anders Hjälm från Falun. Valberedning blev Astrid Edlund och Bo Gustavsson. Det nya verksamhetsårets satsning kommer att vara deltagande och medverkan i olika spelstämmor samt arrangemanget Durspelens dag. Protokoll publiceras senare.

Nya styrelsen. Inge Carlén saknas på bilden