Om föreningen

Svenska Durspelsföreningen har till uppgift att slå vakt om och öka förståelsen för den musik som lämpar sig för durspel.
Svenska Durspelsföreningen skall, för att sprida intresset bland medlemmar och andra människor, anordna spelträffar och durspelsträffar.

Årsavgift: 150 Kr
Bankgiro 5469 – 6869

Köp och bär föreningens T-tröja när Du är ute i farten och sprid intresse för föreningen. Pris per styck: 100:-  Betala på bankgiro 5469 – 6869 eller postförskott.
t-tröja