Durspelsföreningens stämma i Mora 2018

Durspelsstämman i Mora arrangerades av Durspelsföreningen med scenspel, dans, låtinlärning och årsmöte.

Durdraget lärde ut låtar av Gunnar Persson.
Vals till Margareta av Gunnar Persson

Scenspel av ”BoInges”
Tusseligubben av Jostein Sörböen

Tack Tommy Nilsson för filmerna!

Årsmötet
De nya stadgarna fastställdes
Ny styrelse valdes. Nya i styrelsen
Kjell Yngerskog, Webmaster
Anders Lenander, Vice ordf.
Protokollet läggs ut när det är justerat och klart