Ingalills summering

Ingalill Dahlen, välkänd profil i durspelskretsar, tillika Durlagets spelledare, summerar sina intryck av Mora-stämman 2012

”Just hemkommen från Mora. Det var en jättehärlig stämma och nu kan man njuta av minnena tills nästa stämma. 
Svenska Durspelsföreningens årsmöte gick också väldigt bra. Vi var några stycken som aktivt försökte påverka årsmötet och kontentan blev att styrelsen kommer att arbeta ideellt och att föreningens pengar nu kan användas i verksamheter som gagnar medlemmarna. Vi fick också en ny ordförande, Inge Carlén, och eftersom han är den han är tror vi att han kommer bli perfekt som ordförande.
Det här gav mig framtidstro när det gäller föreningen och jag ska genast betala min medlemsavgift för det här året. Jag hade valt att avvakta för att se om årsmötet skulle resultera i några förändringar, annars ville jag inte vara medlem – nu vill jag det.
Ovasidur, som ordnade stämman i Mora och som nu hade stämman för 20:e året, meddelade att det här var deras sista stämma, så nästa år skulle det inte bli någon spelmansstämma i Mora. Men då hade de inte räknat med hotellägaren. Han kom ner och meddelade att vi alla skulle boka rum till nästa år, för det skulle minsann bli stämma då också. Naturligtvis bokade vi, liksom de flesta andra, rum till nästa år också. Ska bli kul att se vad det blir då.”
Ingalill